Aktualności, Dziadkowie

Dziadek Henryk Sikorowski

Dziadka Henryka,  niestety,  nie mogłam poznać, bo zginął w KL Dachau w 1940 roku. Wiem, że był BARDZO WAŻNY  dla mojego Taty.

I dlatego w przyszłości poświecę Mu pewno niejeden wpis. Teraz jedynie zacytuję biogram, jaki znajdzie się w książce Pana Jerzego Klistały – opracowany na podstawie dostępnych dokumentów i publikacji ks. E. Charta.

SIKOROWSKI HENRYK,

Więzień KL Oranienburg – Sachsenhausen nr 5569, KL Dachau nr 2053.

Urodzony 20.12.1890 r. w Dąbrowie pow. frysztacki – Zaolzie, syn Karola i Zuzanny z d. Fierla. Szkołę Ludową ukończył w 1904 r. w Dąbrowie. Pracował w kopalni, wstąpił do Szkoły Górniczej w Dąbrowie. Po jej ukończeniu od 1912 był zatrudniony w różnych kopalniach (Karwina, Jaworzno, Bory) jako miernik górniczy, asystował także mierniczym przysięgłym, m.in. w Oświęcimiu, Chrzanowie, Królewskiej Hucie (Chorzów). W tym czasie zdał w Krakowie eksternistyczny egzamin dojrzałości (1917), w Warszawie – egzamin na mierniczego (1932). Równocześnie był właścicielem kina oraz fabryki mydła w Trzebini, gdzie zamieszkał w 1921 r. W latach 1929 – 1930 prowadził kino we Włocławku.

W 1932 r. podjął pracę w Skoczowie jako geodeta i kontynuował naukę w szkole mierniczej, kończąc ją w 1936 r., uzyskał uprawnienia mierniczego przysięgłego – inżyniera. W czasie I wojny światowej – ochotnik legionista. Po wojnie prowadził także dosyć bogate życie w organizacjach społecznych – członek Związku Strzeleckiego „Strzelec”, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek Związku Zachodniego.

Po wybuchu II wojny św. uchodził na wschód. W październiku 1939 r. wrócił jednak do Skoczowa i wkrótce został aresztowany.  Po krótkim więzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Oranienburg – Sachsenhausen (nr 5569), a stamtąd przeniesiony 5 marca 1940 do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2053. Zginął w tym obozie 1.10.1940 r. Pozostawił żonę – Eleonorę ze Słatyńskich oraz syna – Leszka Sikorowskiego.

Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 224, Informacja rodziny Bogny Sikorowskiej-Gęborek, Leszka Sikorowskiego.

W albumie „Dziadkowie” zamieściłam zdjęcia Dziadka Henryka i Babci Eleonory.


Dodaj komentarz